Våra kurser

Kurser och studiecirklar

  • Lär känna din hembygd
    Ledare Ingrid Ohlson, tel. 50035.
  • Slöjdklubben för barn och ungdomar söndagar. Ledare David Fredriksson-Nygård och Stina Risne
  • Studiecirkel “Spinna ull på slända eller spinnrock”
    Ledare Elisabeth Johansson och Stina Risne
  • Lär känna Hemsjös närmaste gränsbygder
    Ledare Lennart Nilsson