Våra studiecirklar och kurser

Kurser och studiecirklar

Cirkelaktiviteterna startar 1 Februari kl 17 på Hea med                        Stickning/Virkning/övrigt handarbete  efter eget tycke. Vi utbyter erfarenheter och idéer. Ledare: Anna-Lena Pettersson, Ann-Sofi Cullberg & Elisabeth Johansson.

Hemsjöbygden en återblick startar den 28 Mars kl 18 på Hea. Ledare: Tore Åsberg Tel: 0706-027476. Föranmälan krävs på 0706-027476

17 maj kl. 11-13 på Hea. Hemsjö i skuggan av 2:a världskriget: Vi samtalar och lyssnar till hur livet var i Hemsjö under 2:a världskriget. Några av våra äldre som då var barn och ungdomar berättar och minns från den här tiden. Samtalsledare Ingemar Zackrisson.