Våra studiecirklar och kurser

Kurser och studiecirklar

Cirkelaktivitet

Stickning/Virkning/övrigt handarbete efter eget tycke. Tisdagar jämna veckor 17-21.   Vi utbyter erfarenheter och idéer. Ledare: Anna-Lena Pettersson, Ann-Sofi Cullberg & Elisabeth Johansson.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan