Årsberättelse 2023

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening avger härmed följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 8 Mars 2023, med sedvanliga årsmötesförhandlingar  inklusive val av styrelse och funktionärer.

Styrelsen: Till ordförande valdes Ann-Cathrine Jönsson Rylander (1 år). Övriga styrelsemedlemmar: Bodil Hildenwall (omval) och Anna-Lena Pettersson väljs på två år till 2025. Lars Samuelsson, Gerhard Hällström och Eva Hultquist sitter kvar ytterligare ett år till 2024. Ersättare: Maja Dahl väljs på två år till 2025 och Sven Samuelsson sitter kvar ytterligare ett år till 2024

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Irene Kaersgaard samt ersättare: Ulrika Larsson och Stina Risne.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Gerhard Hällström, Tore Åsberg, Tore Wetterstrand, Bo Johansson, Göran Andreasson, Roger Karlsson, Lars Rehder, Bosse Eriksson, Anders Carlsson, Joakim Svensson och Åke Eriksson

Cafégrupp: Britt Johansson, Anna-Lena Pettersson, Ann-Sofi Cullberg,  Bernadetta Erlandsson,  Kicki Björkäng, Elisabeth Johansson, Kajsa Samuelsson, Marianne Rehder, Lola Sjösten-Andreasson, Anette Wetterstrand, Eva Johansson, Irene Kaersgaard, Ingegerd Kempe, Dagny Gustavsson och Inger Asteberg, (bakning)

Valberedning: Ulf Samuelsson, Bernadeta Erlandsson och Bo Johansson (sammankallande)

Studieledare: Tore Åsberg

Lotteriansvariga: Gerard Hällström och Sven Samuelsson

Årsavgiften fastställdes till 150 kronor per person (oförändrat)

Inför varje arrangemang annonserade vi lokalt på anslagstavlor i området, på vår hemsida och på Facebook.

Föreningen hade vid årsskiftet 2023 370 betalade medlemmar.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 9 protokollförda möten under 2023.

Arbetet med att kvalitetssäkra torpinventeringen har fortsatt under året. Vi har mottagit ny litteratur från våra medlemmar vilket har inneburit fortsatt arkiveringsarbetet och dokumentationen. Biblioteket har visats för deltagarna i kursen Hemsjöbygden – en återblick. Under 2023 har biblioteket varit öppet på vissa tisdagsförmiddagar enligt schema i programmet. Arbetet med boken om Hemsjö från mitten av 1800-tal till nutid startade under 2021 och har under 2023 sakta gått framåt och i stort sett alla kapitel är nu författade.

Tisdagsträffarna har fortsatt. 21 schemalagda tillfällen genomfördes under året. En   gång per månad, totalt 6 gånger, hade vi diskussions-teman till kaffet. Avhandlade ämnen på våren var på Hea, tvätt och bröllop. Under hösten diskuterade vi bröllop, dop, begravning och rotesystemet

Stugkommittén med ledning av Bert Lindgren har arbetat vidare med att underhålla Hea.

Cafégruppen under ledning av Anna-Lena Pettersson har bakat matbröd, bullar och småkakor till alla vara aktiviteter, samt ansvarat för caféet under våra arrangemang.

Vi har fortsatt haft riktade besök av barn från vårt närområde. Under påsklovet besökte Hemsjö kyrkskolas Fritids oss. Vi visade våra byggnader och museiföremål samt berättade om livet förr. De fick också prova på att väva i vår vävstol. Vistelsen avslutades med grillning av medhavd korv. I början på hösten besökte en klass från Ingaredsskolan oss och vi visade magasinet och Segerlinds stuga. Tollereds scoutkår var på besök på Hea en kväll i september.

Vi anordnade 2 cafékvällar. Fokus för året har varit ätbart. På våren var ämnet ’Från blomma till burk’ när Ingrid Evaldsson från Gyllene Biet föreläste. På hösten fick vi prova ’Franska mogna ostar’ när Johanna och Jèrome Pangrazzi från l’epcerie föreläste.

Vi anordnade 1 vandring i hembygden. På hösten guidade Leif Essefjord vandrarna runt Bysjön.

Valborg firades traditionsenligt med sång från Hemsjökören och Valborgsmässobrasa. Prästen Jan Davidsson höll årets vårtal. Majbrasan tändes efter körens uppträdande. Caféet på Hea var öppet och till kaffet serverades hembakat dopp.

Midsommarfirandet skedde återigen under en strålande sol. Besökare av alla åldrar och gott om hundar fyllde Heas innergård. Midsommarstången smyckades från klockan 13 och restes kl 15 varpå dans runt stången vidtog. Ingmar Carlsson och Maj-Lis Gustavsson stod för sång med dragspelsmusik. Amalia och Amanda Larsson underhöll med fiolspel. Caféet var öppet. Hembakat dopp till kaffet fanns och saft var populärt under den värmande solen. Lotterier med många fina vinster fanns också.

Den 22 Augusti hade vi storstädning i våra hus. Storstädningen följdes av en trevlig fikastund.

Hembygdsdagen gick av stapeln den 10 september. Flera lokala hantverkare deltog och sålde varor med Hemsjö-anknytning. Varor som fanns att köpa var bl. a. fårskinn, garn, grönsaker, franska delikatesser, honung och bröd m.m. Kristina Wadensten hade med sig och sålde sin bok ’Textilstaden Alingsås – minnen att vårda och bevara’.  Alpackor fanns på plats att beskåda. Folkmusik spelades från magasinet som hade sina dörrar öppnade så att musiken nådde ut på gårdsplanen. Kaffe med hembakat dopp och lotter fanns att köpa.

Tisdag 31 oktober samlades årets aktiva för att äta smörgåstårta, umgås och sjunga allsång under ledning av Ingmar Carlsson och Maj-Lis Gustavsson.

23 november var det ljusstöpning på agendan.

Den 26 november anordnades julmarknaden. Många lokala hantverkare deltog och sålde sina varor. Varor så som fårskinn, garn, stickat, virkat, vävda mattor, glaskonst, hemstöpta ljus, grönsaker, franska delikatesser, honung, bröd mm erbjöds. Tomten var på plats för att ta emot alla snälla barns önskelistor. Kaffe och hembakat dopp fanns att köpa, samt lotter fanns också att köpa.

Den 2 december hade vi julpyssel med bl.a. nåltovning och produktion av julpyssel. Deltagarna bjöds på bulle och pepparkaka.

På Tjugondag Knut, 13 januari, anordnade vi en julgransplundring med 5-7 danslekar kring granen inne i magasinet följt av långdans. Därefter blev det fika och plundring av granen. Julgransplundringen ersatte grötfesten som vi tidigare anordnat efter jul.

Hea har varit populärt att hyra för diverse aktiviteter. Under 2023 har vi haft flera barnkalas, födelsekalas, föreningsmöten, tre bröllop och yoga. Hea har också använts till en TV-inspelning, som vi ser fram emot att se framöver. Totalt under året har haft 54 hyresgäster.

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete och gåvor lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i februari 2024 Styrelsen