Program

Program 2021:

Vi har begränsad verksamhet under våren på grund av den pågående Covid-19 pandemin. Vi planerar att starta upp våra Tisdagsträffar i början av April. Vi hoppas kunna genomföra  våra arrangemang senare under året genom start med Valborgsmässofirande. 

Årsmöte
Senarelägges till sommaren när vi förhoppningsvis är vaccinerade mot Covid-19 och kan hålla mötet utomhus. Hembygdsföreningen bjuder på fika. Mer information kommer här på hemsidan, annonser och på Facebook.

Valborgsmässofirande – ställs tyvärr in p.g.a tredje vågen med Covid-spridning
30/4 Kl 19.00 Hemsjökören sjunger in våren. Efter det blir det vårtal och brasa. Enklare förtäring.

Midsommarfirande – ställs in p.g.a. de restriktioner som kommunicerades den 1 juni 2021 från regeringen
25/6 Kl 10.00 kläs midsommarstången. Mer information kommer att kommuniceras här på hemsida, genom annonsering och på Facebook.

Årsmöte
8/8 när vi förhoppningsvis är vaccinerade mot Covid-19 och kan hålla mötet utomhus. Hembygdsföreningen bjuder på fika. Mer information kommer här på hemsidan, annonser och på Facebook.

Höstens aktiviteter
Kommer att presenteras senare här, genom utskick och på Faacebook

Kompletterande information presenteras i annons i tidningen och på vår facebooksida.

.