Slöjdhuset

Slöjdhuset

Bostadshuset på torpet Heden, allmänt kallat Hea, nyuppfördes 1935, då de gamla husen var fallfärdiga. Då huset har bibehållits i ursprung­ligt skick, utgör det ett intressant exempel på detta lovvärda projekt. Används idag för slöjdverksamhet.