Årsberättelse 2022

Hemsjö hembygdsförenings årsberättelse 2022

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 20 Mars 2022, med sedvanliga årsmötesförhandlingar  inklusive val av styrelse och funktionärer.

Styrelsen: Till ordförande valdes Ann-Cathrine Jönsson Rylander (1 år). Övriga styrelsemedlemmar: Maja Dahl, Gunn Pennings, Leif Essefjord och Bodil Hildenwall sitter kvar ytterligare ett år till 2023. Eva Hultquist, Gerhard Hällström, och Lars Samuelsson omvaldes på 2 år till 2024. Ersättare: Bert Lindgren och Ingrid Ohlson sitter kvar ytterligare ett år till 2023 och Sven Samuelsson omvaldes på 2 år till 2024

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Irene Kaersgaard samt ersättare:Ulrika Larsson och Stina Risne.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Roger Karlsson, Göran Andreasson, Tore Åsberg, Gerhard Hällström, Lars Rehder, Rune Hultquist, Bosse Eriksson, Anders Carlsson, Joakim Svensson

Cafégrupp: Elisabeth Svensson, Britt Johansson, Ann-Sofi Cullberg Margareta Nord, Gunnel Ernst, Anna-Lena Pettersson, Kicki Björkäng, Bernadetta Erlandsson och Irene Kaersgaard (vår och höst) samt Inger Asteberg, (bakning)

Valberedning: Ulf Samuelsson, Anna-Lena Pettersson och Bo Johansson (sammankallande)

Studieledare: Tore Åsberg

Lotteriansvariga: Gerard Hällström, Stina Risne och Ulf Samuelsson

Årsavgiften fastställdes till 150 kronor per person (oförändrat)

Föreningen hade vid årsskiftet 2022 388 betalade medlemmar 2022.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 10 protokollförda möten under året. Några av styrelsens medlemmar har under året deltagit i möten som har anordnats för hembygdsföreningar och liknande i Alingsåsområdet.

Arbetet med att kvalitetssäkra torpinventeringen har fortsatt under året. Problem med att uppdatera databasen resulterade i ett datamöte under hösten där vi beslutade att uppdatera plattformen där databasen ligger. Detta är nu gjort, vilket kommer att underlätta fortsatt arbete. Arkiveringsarbetet och dokumentationen av vår litteratur har hållits igång. Biblioteket har visats för deltagarna i kursen Hemsjöbygden – en återblick. Under 2023 kommer biblioteket att vara öppet på vissa tisdagsförmiddagar enligt schema i programmet. Digitalisering och arkivering av våra pappersfoton, en riktig skatt, har fortsatt. Vid arkiveringsarbetet hittades inspelat intervjumaterial som med hjälp av Tommy Grapenholm från Alingsås Hembygdsförening har digitaliserats. Arbetet med boken om Hemsjö från mitten av 1800-tal till nutid startade under 2021 och har under 2022 sakta gått framåt.

Tisdagsträffarna har fortsatt. 12 schemalagda tillfällen genomfördes under våren och 12 under hösten. Tisdagsträffarna har fortsatt att fokuserats på underhållsarbete, arkivering och genomgång av torpinventeringens ”hemsida”.

Stugkommittén med ledning av Bert Lindgren har arbetat oförtrutet för att hålla Hea i gott skick. Tankarna på en utbyggnad av köket konkretiserades med det beviljade bygglovet i slutet på 2021. Arbetet påbörjades i slutet av 2021 och fullföljdes under första kvartalet 2022. Vi beviljades ett generöst bidrag på 100 000 kronor från Alingsås Sparbanksstiftelse och kostnaden för köksutbyggnaden blev som budgeterat 250 000 kronor. Ett stort tack till alla sponsorer för generösa bidrag i form av material och andra gåvor, samt till alla aktiva medlemmar som gjorde att vi blev klara med köket i mitten av april.

Cafégruppen har bakat matbröd, bullar och småkakor till alla vara aktiviteter, samt ansvarat för caféet under våra arrangemang.

Programbladet delades ut till de flesta i det gamla Hemsjö sockens område. I bladet fanns också årets program. Inför varje arrangemang annonserade vi i Alingsås Kuriren, på vår hemsida och på Facebook.

Under påsklovet hade vi besök av Hemsjö kyrkskolas Fritids. Vi visade våra byggnader och museiföremål samt berättade om livet förr. Barnen fick baka var sitt bröd i den vedeldade ugnen som de sedan fick med sig till fritids. Vistelsen avslutades med grillning av medhavd korv.

Vi anordnade 2 cafékvällar. På våren berättade Lennart Nilsson om gästgiveriverksamheten förr. Han gav oss också en gåva med fynd från Ingareds Gästgiveris vind. På hösten visade Mats Andersson naturbilder från närområdet.

Vi anordnade 2 vandringar i hembygden. På våren guidade Leif Essefjord vandrarna längs Kärrbogata med avslutande fika på Hea. Under hösten guidade Britt och Leif Johansson vandrarna i Lövhult och visade Torska kvarn.

Vi kunde för första gången på 2 år fira Valborg med sång från Hemsjökören och Valborgsmässobrasa. Hemsjökören stod också för ett vackert vårtal. Caféet på Hea var öppet och till kaffet serverades hembakat dopp.

Medlemsresan fick tyvärr ställas in på grund av svalt intresse från medlemmarna.

Midsommarfirandet skedde under en strålande sol. Midsommarstången smyckades på förmiddagen och restes kl 15 varpå dans runt stången vidtog. Lekledare var Dan Banan. Amalia och Amanda Larsson underhöll med fiolspel. Caféet var öppet. Hembakat dopp till kaffet fanns och massor av saft gick åt i värmen. Lotterier med många fina vinster fanns också.

Hembygdsdagen gick av stapeln den 18 September. Flera lokala hantverkare ställde upp och erbjöd sina varor med Hemsjö-anknytning. Varor som fanns att köpa var bl. a. fårskinn, garn, eterneller, grönsaker, franska delikatesser, honung och bröd m.m.  Alpackor fanns på plats. I Segerlinds stuga bakades det i den vedeldade ugnen och utanför spelades det folkmusik. Kaffe med hembakat dopp och lotter fanns att köpa.

Tisdagen den 17 november var det ljusstöpning internt i föreningen.

Den 26 November anordnades julmarknaden. Många lokala hantverkare deltog och sålde sina varor. Varor så som fårskinn, garn, stickat, virkat, vävda mattor, glaskonst, hemstöpta ljus, grönsaker, franska delikatesser, honung och bröd mm erbjöds. Tomten var på plats i år också för att ta emot alla snälla barns önskelistor. Kaffe och hembakat dopp fanns att få. Försäljning av hemstöpta ljus, vedugnsbakat bröd och lotter fanns att köpa.

Uthyrningen av hembygdsgården ställdes in under det första kvartalet pga utbyggnaden av köket. Därefter hyrdes hembygdsdagen ut till privata fester och till olika föreningar som vanligt. 

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete och gåvor lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i Februari 2022

Styrelsen Februari