Segerlinds Stuga

Segerlinds Stuga

En undantagsstuga, flyttad 1996 från Kärrbogärde, beboddes under många år av den kände korgmakaren Verner Segerlind. Den används numera som bakstuga.