Årsberättelse 2016

Hemsjö hembygdsförenings årsberättelse 2016

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.
Årsmöte hölls söndagen den 20 mars 2016, med val av styrelse och funktionärer.
Till ordförande valdes Stina Risne. Övriga styrelsemedlemmar har varit Ulf Bergqvist, Maja Dahl, Bert Lindgren, Ingrid Ohlson, Gunn Pennings, Eva Hultquist och ersättare Leif Essefjord, Gun Aronsson, Linda Fridén Ohlson,
Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Monika Granat och Ulrika Larsson.
Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Gilbert Bengtsson, Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Ingvar Schilberg och Alf Svensson
Festkommitté: Eva Hedgren, Inger Andersson, Maja Dahl, Ulla Ericsson, Zoila Hjelm, Britt Johansson, Ritva Svensson och Linda Fridén Ohlson
Valberedning: Gillis Karlsson, Ulf Samuelsson och Rune Hultquist.
Studieledare: Stina Risne
Föreningen har aktivt arbetat med att ge ett mångsidigt och varierat utbud för olika åldrar i fråga om kulturarrangemang, kurser och andra aktiviteter, vilka är öppna för alla som vill vara med. Föreningen hade vid årsskiftet 424 medlemmar,

Året inleddes med en grötfest den 17 januari. Under sportlovsveckan besöktes Hea av skollediga barn vid två tillfällen. Både på vår- och höstterminen hade Hea besök av skolklasser, som fick fråga om och fick en glimt av hur livet på landet tedde sig när Hemsjö var en ren jordbruksbygd. Informationen från föreningen hade då delats upp i olika stationer för att på ett begripligt sätt visa vår kunskap och våra samlingar. Det har också hållits öppet hus för andra intresserade. Torpinventeringen pågår
fortfarande.

Cafékvällar anordnades vid tre tillfällen under våren, och en nostalgikväll, när Ove Köhler medverkade. Då fick man bl.a. höra honom sjunga Den gamla dansbanan, som är skriven av Annette Berggren- Hessel, som bodde i Hemsjö i början på 1900-talet.
Vid cafékvällen den 24 feb. visade Gillis Karlsson fler bilder från det gamla V. Bodarne och Hemsjö, ”Klickat och klippt del 2”. Han berättade underhållande om de, som levde förr och om gamla byggnader som numera är rivna.
Familjen Larsson från Borragården stod för programmet den 13 april med en intressant frågesport med frågor om Hemsjö med omnejd.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med vårsånger av Hemsjökören och vårtal, i år av Björn Leivik. Som avslutning tändes valborgsmässoelden.
Vid vårens sista cafékväll vandrade man förbi Ingared till Kärrbogärde. Vid några ställen utmed Kärrbogata kunde man få veta lite om gårdarna man passerade.
Måndag den 16 maj var det dags för årets medlemsresa, arrangerad av Stig Lindberg och Ulf Bergqvist. Denna gången for vi till västkusten. Första besöket var vid Honungsgården Tavlebord i närheten av Tegneby på Orust där man drack kaffe. Färden gick sedan vidare på Orust till ett båtvarv i Kungsviken, där vi fick en fin presentation av arbetet på varvet. Pelargonmuseet i Kårehogen, nära Ellös besöktes, och inspirerade av alla fantastiskt vackra pelargoner, kunde man även passa på att köpa  med sig några att ta hem. Resan gick därefter vidare till Nösunds Värdshus, där en god lunch intogs.
Sista stoppet på resan var Sundsby säteri, där vi såg oss omkring och drack vårt eftermiddagskaffe.

Söndagen 22 maj anordnades vårmarknad på Hea.
Midsommarafton genomfördes som vanligt med blomstersmyckning, bindning av kransar samt resning av majstången. Folk strömmade till och ett stort antal barn och vuxna deltog i dansen kring stången under ledning av Dan ”Banan” Karlsson. Alingsås folkdanslag hade uppvisning, och firandet avslutades med en andakt.

Höstens aktiviteter inleddes den 11 september med Hembygdsdag, som hade temat: ”Hemvävt, hembakat och hembränt”. Under hösten hade vi tre cafékvällar.
Vid den första cafékvällen 5 oktober berättade Leif Essefjord den spännande historien om rånmördarna Falk och Frid och deras väg till det hemska värdetransportrånet i trakterna av Brandstorp. Den andra kvällen, 26 oktober, arrangerades åter en frågesport. Denna gången med familjen Fridén Ohlson, som ansvariga, då åhörarnas kunskap om olika företeelser prövades. Vid höstens sista cafékväll fick vi höra Erik Andersson kåsera om sitt eget sätt att skriva kåserier. Studieverksamheten har fortsatt under hösten. I boningshuset har Stina Risne och David FredrikssonNygård,förutom en praktisk kurs i korgmakeri, båda terminerna haft en ”slöjdklubb” med barn iåldrarna 7-12 år. Barnen har lärt sig att slöjda med olika material, trä, textil m.m. Ingrid Ohlson har
under året lett en kurs Lär känna din hembygd och två kurser om människor och gårdar i Hemsjö.

Motionsdans och folkdans har som vanligt letts av Kerstin och Rudi Wüst, och i en studiecirkel i växtfärgning har många vackert färgade garner skapats. Föreningen har under året samarbetat med Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och skolor och förskolor i Hemsjö. Söndagen den 20 november var det julmarknad på Hea med ett antal lokala hantverkare som hade försäljning av sina alster.
Lördagen den 3 december var det julpyssel för alla åldrar bl.a. med ljusstöpning.
Hembygdsföreningens styrelse har haft 9 protokollförda möten, och det har varit 20 tisdagsträffar. Under året har hembygdsgården hyrts ut till privata fester och till olika föreningar. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har på ett utmärkt sätt skötts av Gunn Pennings. Till alla som på olika sätt bidragit med arbete, gåvor, lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i januari 2017 Styrelsen