Styrelsen

Ordförande: Ann-Cathrine Jönsson-Rylander
Ledamöter:
Bodil Hildenwall (kassör)
Lasse Samuelsson ( vice ordförande)
Eva Hultquist (sekreterare)
Anna-Lena Pettersson
Gerhard Hällström
Maja Dahl (suppl.)
Sven Samuelsson (suppl.)