Styrelsen

Ordförande: Ellen Marie Berggren Samuelsson
Ledamöter:
Bodil Hildenwall (kassör)
Lasse Samuelsson ( vice ordförande)
Eva Hultquist (sekreterare)
Anna-Lena Pettersson
Gerhard Hällström
Maja Dahl (suppl.)
Sven Samuelsson (suppl.)