Årsberättelse 2014

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 16 mars 2014, med val av styrelse och funktionärer. Till ord­förande valdes Sven Orrsjö. Övriga styrelsemedlemmar har varit Ulf Bergqvist, Maja Dahl, Bert Lindgren, Ingrid Ohlson, Gunn Pennings, Stina Risne och Owe Svensson och ersättare Leif Essefjord, Birgitta Ödlund, Gun Aronsson, Linda Fridén Ohlson och Carola Veltman.

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Monika Granat och Ulrika Larsson.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Gilbert Bengtsson, Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Ingvar Schilberg, Alf Svensson och Owe Svensson.

Festkommitté: Eva Hedgren (sammankallande), Inger Andersson, Maja Dahl, Ulla Ericsson, Zoila Hjelm, Britt Johansson, Ritva Svensson och Carola Veltman.

Valberedning: Ritva Svensson (sammankallande), Gillis Karlsson och Eva Hultqvist.

Studieledare: Ingrid Ohlsson.

På årsmötet berättar Sven-Åke Mökander från Västergötlands hembygdsförbund om dess verksamhet, och delar ut ett diplom till Kerstin Rygård för hennes långvariga arbete inom föreningen. Sven Orrsjö tackar avgående ordföranden Ingrid Ohlson för hennes insatser och tackar även de andra styrelse- och kommittémedlemmarna som slutar.

Föreningen har aktivt arbetat med att ge ett mångsidigt och varierat utbud för olika åldrar i fråga om kulturarrangemang, kurser och andra aktiviteter, vilka är öppna för alla som vill vara med. Föreningen hade vid årsskiftet rekordmånga medlemmar, 481 stycken.

Året inleddes med en grötfest den 7 januari. Under sportlovsveckan besöktes Hea av skolledi­ga barn vid två tillfällen. Både på vår- och höstterminen hade Hea även besök av skol­klas­ser, som fick fråga om och fick en glimt av hur livet på landet tedde sig när Hemsjö var en ren jordbruksbygd. Informationen från föreningen har delats upp i olika stationer för att på ett begripligt sätt visa vår kunskap och våra samlingar. Det har också hållits öppet hus för andra intresserade. Torpinventeringen pågår fortfarande.

Cafékvällar anordnades vid två tillfällen under våren. Den 19 februari berättade Olof Braide om vad som hände för 100 år sedan, det ödesdigra året 1914, och den 2 april var det allmän berättarkväll. På söndagsmötet den 6 april tog oss Tore Hagman och Åke Carlsson med till ”Mulens marker” och berättade vad som hänt de 25 åren sedan boken kom ut.

Den 21 april var det påskvandring ända till Ödenäs och den 26 april vårvandring utmed gamla Kungsvägen. Den 9 juni, annandag pingst, arrangerade Ulf Bergqvist föreningens årliga buss­resa, denna gång till Tjörn. 55 medlemmar inledde resan med att besöka Bräcke hembygds­gård, där Tjörns hembygdsförening bedriver en imponerande verksamhet. Vi blev mycket väl mottagna och fick en omfattande och inspirerande presentation av hur hembygdsgårdens olika delar användes. Efter förmiddagskaffet gick resan vidare på småvägar till en god lunch på Akvarellmuseet i Skärhamn, med efterföljande specialvisning av konstnären Lars Lerins verk. Via Klädesholmen, Rönnäng och Tjörnbroarna återvände vi sedan till Hemsjö.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med vårsånger av Hemsjökören och vårtal, i år av vår nye präst Anders Mulec. Som avslutning tändes valborgsmässoelden. Midsommarafton genomfördes som vanligt med blomstersmyckning, bindning av kransar samt resning av maj­stången. Folk strömmade till och många både barn och vuxna deltog i dansen kring stången. Alingsås folkdanslag hade uppvisning, och firandet avslutades med en andakt ledd av Anders Mulec.

Den 15 september påbörjades om- och tillbyggnaden av Hea. Detta arbete pågick sedan till den festliga invigningen (med musik av Vättlebygdens spelmanslag) den 29 november. Vår hembygdsgård hade då fått en rejäl förstuga, med entré anpassad för rörelsehindrade och med handikapptoalett. Sam­lings­salen hade också blivit större. Även golv, väggar och tak inom­hus var förbättrade, och en ny trappa till vinden byggd. Detta stora arbete har till största delen varit möjligt tack vare träg­na frivilliga insatser och gåvor av föreningsmedlemmar.

Att Hea har varit stängt under hösten har inneburit att många traditionella aktiviteter har fått ställas in, och likaså uthyrningen. Dock hade vi en ceremoni den 21 september, då en Ornäs­björk planterades på området till minne av föreningens initiativtagare och första ordförande Ingvor Svensson, som avled 2013.

Även studieverksamheten har kunnat fortsätta under hösten. I boningshuset har Stina Risne och David Fredriksson-Nygård, förutom en praktisk kurs i korgmakeri, båda terminerna haft en ”slöjdklubb” med barn från Hemsjö skolor. Barnen har lärt sig att slöjda med olika mate­rial, trä, tyg m.m. Ingrid Ohlson har under året lett sju kurser om människor och gårdar i Hemsjö. Motionsdans och folkdans har övats som vanligt. Föreningen har under året sam­arbetat med Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och skolor och förskolor i Hemsjö.

Lördagen den 6 december var det julpyssel för alla åldrar med ljusstöpning, bindning av enriskransar och julpynt för de yngsta.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 8 protokollförda möten, och det har varit 18 tisdags­träffar.

Under våren har hembygdsgården hyrts ut till privata fester och till olika föreningar. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har på ett utmärkt sätt skötts av Gunn Pennings.

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete, gåvor, lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, efter om- och tillbyggnad, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.