Torpinventering

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Hemsjö socken. I dagsläget finns det ca 244 torp och backstugor inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att göra kompletteringar. Torpinventeringen>>.