Kommittéer

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Ingvar Schilberg, Alf Svensson och Owe Svensson.

Cafégrupp:  Maja Dahl, Gunnel Ernst, Britt Johansson, Ritva Svensson, Bodil Hildenwall, Irene Kaersgård, Elisabeth Svensson

Lotteriansvarig: Eva Hultqvist och Gunn Pennings.

Valberedning:  Gillis Karlsson, Ulf Samuelsson och Rune Hultquist (sammankallande).

Revisorer Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Monika Granat och Ulrika Larsson.

Studieledare: Stina Risne