Kommittéer

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Ingvar Schilberg, Alf Svensson och Owe Svensson.

Café-och Städgrupp: Maja Dahl, Britt Johansson, Irene Kaersgaard, Margareta Nord, Gunnel Ernst, Ingrid Abrahamsson, Elisabeth Svensson, Anna-Lena Pettersson, Kicki Björkäng, samt Ann-Sofi Cullberg och Inger Asteberg (bakning)

Lotteriansvariga: Gerhard Hällström, Stina Risne och Ulf Samuelsson

Valberedning: Ulf Samuelsson, Anna-Lena Pettersson och Rune Hultquist (sammankallande).

Revisorer Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Ulrika Larsson och Irene Kaersgaard 

Studieledare: Tore Åsberg