Kommittéer

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Göran Andreasson, Roger Karlsson, Gerhard Hällström, Tore Åsberg, Lars Rehder, Rune Hultquist, Bosse Eriksson, Anders Carlsson, Joakim Svensson,

Café-och Städgrupp: Elisabeth Svensson (sammankallande), Britt Johansson, Gunnel Ernst, Anna-Lena Pettersson, Kicki Björkäng, Ann-Sofie Cullberg, Bernadetta Erlandsson, Irene Kaersgård, Inger Asterberg (bara bakning)

Lotteriansvariga: Gerhard Hällström, Stina Risne och Ulf Samuelsson

Valberedning: Ulf Samuelsson, Anna-Lena Pettersson och Bo Johansson

Revisorer Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Ulrika Larsson och Irene Kaersgaard 

Studieledare: Tore Åsberg