Kommittéer

Stug-grupp: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Göran Andreasson, Roger Karlsson, Gerhard Hällström, Tore Åsberg, Lars Rehder, Bo Johansson, Tore Wetterstrand, Bosse Eriksson, Anders Carlsson, Joakim Svensson, Åke Eriksson

Café-grupp: Anna-Lena Pettersson (sammankallande), Britt Johansson, Ann-Sofie Cullberg, Bernadetta Erlandsson, Kicki Björkäng, Elisabeth Johansson, Kajsa Samuelsson, Marianne Rehder, Lola Sjösten Andreasson, Anette Wetterstrand, Eva Johansson, Irene Kaersgård, Ingegerd Kempe, Dagny Gustavsson, Inger Asterberg (bara bakning)

Lotteriansvariga: Gerhard Hällström och Sven Samuelsson

Valberedning: Bernadetta Erlandsson, Bo Johansson och Måns Karlsson Schreiner

Revisorer Ann-Christin Åsberg och Irene Kaersgård samt ersättare Ulrika Larsson och Stina Risne

Studieledare: Tore Åsberg