Hemsjöbygden en återblick

Kurser i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

Föranmälan på Tel 0706-027476 krävs. cirkelstart  den 27 Februari. Ledare: Tore Åsberg

planerade teman:

  • vägar förändras och järnvägen tillkommer
  • inköp i lanthandeln och ambulerande handlare
  • hembygdsföreningens litteratur och arkiv