Ladugården

Ladugården

En annan ladugård flyttades 1981 till Hea från gården Åsen. Den är timrad i skiftesverk och är med sin skonke typisk för trakten.