Årsberättelse 2019

Hemsjö hembygdsförenings årsberättelse 2019

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 10 mars 2019, med val av styrelse och funktionärer.

Till ord­förande valdes Stina Risne. Övriga styrelsemedlemmar: Maja Dahl, Bert Lindgren, Ingrid Ohlson, Gunn Pennings, Eva Hultquist, Ann-Christin Zackrisson och Leif Essefjord. Ersättare: Bodil Hildenwall, Lars Samuelsson och Sven Samuelsson

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare:Ulrika Larsson och Irene Kaersgaard.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Roger Karlsson, Göran Andreasson, Tore Åsberg och Per Ekelund

Cafégrupp: Maja Dahl, Britt Johansson, Ritva Svensson, Bodil Hildenwall, Margareta Nord, Gunnel Ernst, Ingrid Abrahamsson, Elisabeth Svensson, Kristina Lewander Karlsson, Irene Kaersgaard och Inger Asteberg (bakning)

Valberedning: Gillis Karlsson, Ulf Samuelsson och Rune Hultquist.

Studieledare: Stina Risne

Lotteriansvariga: Gunn Pennings och Eva Hultquist

Föreningen har aktivt arbetat med att ge ett mångsidigt och varierat utbud för olika åldrar i fråga om kulturarrangemang, kurser och andra aktiviteter, vilka är öppna för alla som vill vara med. Föreningen hade vid årsskiftet drygt 440 registrerade medlemmar, varav ca 420 betalade medl.avgiften 2019.

Året inleddes med en grötfest den 13 januari.

Under sportlovsveckan besöktes Hea av skolledi­ga barn vid två tillfällen. De fick en glimt av hur livet på landet tedde sig när Hemsjö var en ren jordbruksbygd. Informationen från föreningen hade då delats upp i olika stationer för att på ett begripligt sätt visa vår kunskap och våra samlingar.

Bygdespelet ”Vi sålde våra hemman”, text o regi av Ingrid Ohlson, visades åter i Hemsjö församlingshem 24/2 med medverkande från hembygdsföreningen och Hemsjökören. Efteråt serverades kaffe m. dopp.

Man hade 6/3 tillfälle att göra ett besök på Hemsjö skolas skolmuseum och det var stundtals trångt i den smala trappan upp till översta våningen på den gamla skolbyggnaden.

Årsmötet hölls 10/3 med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Arbetet med torpinventeringen pågår fortfarande.

Cafékväll anordnades 27 mars och då berättade Bodil Hildenwall och Anders Gurnell om sin vandring på Grönland

Lördagen den 13/4 var det vårvandring från Lövhult till Tollered.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med vårsånger av Hemsjökören och vårtal, i år av Hemsjöprästen Patrik Lifvergren. Som avslutning tändes valborgsmässoelden.

Måndag den 10 juni var det dags för årets medlemsresa, arrangerad av Britt och Leif Johansson. Den här gången gick resan norrut till Askersund och därefter ut med båt i Vätterns norra skärgård. Hemresan gick utefter Vätterns östra strand.

Midsommarafton genomfördes som vanligt med blomstersmyckning, bindning av kransar samt resning av maj­stången. Folk strömmade till och ett stort antal barn och vuxna deltog i dansen kring stången under ledning av Dan ”Banan” Karlsson. Alingsås folkdanslag hade uppvisning, och firandet avslutades med en andakt.

Höstens aktiviteter inleddes den 25/8 med Hembygdsdag/höstmarknad. Det var ett samarrangemang med andra föreningar i Alingsås och det med anledning av att Alingsås firade 400 år som stad. Alla deltagande föreningar hade öppet kl.11-15.

Vår förening passade då även på att fira att föreningen fyllde 50 år i år. Då passade det bra att inviga det nya fina magasinet. Alf Ohlson hade skrivit en redogörelse i versform om vad, som hade tilldragit sig i hembygdsföreningen sedan starten 1969. En fotoutställning med gamla Hemsjöbilder hade också gjorts iordning. För att fira 50-åringen planterades ett vårdträd och Leif Essefjord höll tal om betydelsen och skötseln av ett vårdträd. Inne i lokalen visade Åke Eriksson verktyg och annat från en skomakarverkstad.

På marknaden fanns varor med hemsjöanknytning t.ex. fårskinn, garn, grönsaker, honung och bröd m.m. och man hade också möjlighet att köpa lotter. Dessutom fick man se vallhundsuppvisning och alpackor och se hur det gick till att spinna garn av fårull. Föreningen bjöd på kaffe och äpplekaka med vaniljsås.

Under hösten hade föreningen två cafékvällar.

Vid den första cafékvällen 18/9 var det naturfotograf Kristoffer Sahlén från Ödenäs som berättade och visade bilder.

Den 2/10 var det åter dags att visa Hemsjö skolas skolmuseum.

Vid den andra cafékvällen, 23 oktober var det fam. Persson med rötter i Hemsjö, som spelade och berättade om spelmän i Hemsjö och omnejd.

Studieverksamheten har fortsatt. Elisabeth Johansson har lett en cirkel: Spinna ull på slända eller spinnrock, Ingrid Ohlson har under våren lett en kurs Lär känna din hembygd och Bert Lindgren har lett två studiecirklar: Säker föreningsgård och Omläggning av tak på kulturbyggnader. Föreningen har under året sam­arbetat med Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och skolor och förskolor i Hemsjö.

Söndagen den 17 november var det julmarknad på Hea med ett antal lokala hantverkare som hade försäljning av sina alster.

Lördagen den 30 november var det julpyssel för alla åldrar bl.a. med ljusstöpning, täljning, bindning av enekransar, ull-och småpyssel.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 12 protokollförda möten, och två stormöten och det har varit 22 tisdags­träffar. Några av styrelsens medlemmar har under året deltagit i Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte, deltagit i kurser och i möten, som har anordnats för hembygdsföreningar och likn. i Alingsåsområdet.

Under året har hembygdsgården hyrts ut till privata fester och till olika föreningar. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har på ett utmärkt sätt skötts av Gunn Pennings.

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete, gåvor, lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i januari 2020 Styrelsen