Årsberättelse 2021

Hemsjö hembygdsförenings årsberättelse 2021

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 8 Augusti 2021, med val av styrelse och funktionärer.

Styrelsen: Till ordförande valdes Ann-Cathrine Jönsson Rylander (1 år). Övriga styrelsemedlemmar: Maja Dahl (2 år), Gunn Pennings (2 år), Leif Essefjord (2 år), Bodil Hildenwall (2 år). Kvarstår ytterligare ett år Eva Hultquist, Gerhard Hällström, och Lars Samuelsson. Ersättare: Bert Lindgren (2 år), Ingrid Ohlson (2 år), kvarstår ytterligare ett år Sven Samuelsson

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare: Ulrika Larsson och Irene Kaersgaard.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Roger Karlsson, Göran Andreasson, Tore Åsberg, Gerhard Hällström, Lars Rehder, Rune Hultquist

Café- och Städ-kommitté: Maja Dahl, Britt Johansson, Margareta Nord, Gunnel Ernst, Ingrid Abrahamsson, Elisabeth Svensson, Anna-Lena Pettersson, Kicki Björkäng, Irene Kaersgaard samt Inger Asteberg, Ann-Sofi Cullberg (bakning)

Valberedning: Ulf Samuelsson, Anna-Lena Pettersson och Rune Hultquist.

Studieledare: Tore Åsberg

Lotteriansvariga: Gerard Hällström, Stina Risne och Ulf Samuelsson

Årsavgiften fastställes til 150 kronor per person (oförändrat)

Föreningen hade vid årsskiftet drygt 440 registrerade medlemmar, varav ca 380 betalade medl.avgiften 2021.

Verksamhetsåret 2021 har precis som verksamhetsåret 2020 präglats av Covid-19 pandemin. Föreningens aktiviteter var mycket begränsat under första halvan av 2021. Våra aktiviteter kunde dock startas upp under hösten, först ut var det försenade årsmötet.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 12 protokollförda möten under året.

Årsmötet hölls 8/8 med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Arbetet med torpinventeringen är fokuserat på uppföljning och kvalitetssäkring. Arkiveringsarbetet och dokumentationen av vår litteratur har fortsatt. Biblioteket är färdigt att öppnas. Digitalisering och arkivering av vår fotoskatt är påbörjats. Arbetet med boken om Hemsjö från mitten av 1800-tal till nutid är uppstartat och planeras att färdigställas under 2022. Under 2020 sökte vi och erhöll bidrag och projektstöd från Kulturrådet som bland annat använts för digitaliserings- och arkiveringsarbetet.

Trots alla begränsningar med pandemin har tisdagsträffarna kunnat genomföras. 12 tillfällen genomfördes under våren, mestadels utomhus. Under hösten har tisdagsträffarna fortsatt fokuserats på utomhusarbete, arkivering och genomgång av torpinventeringens ”hemsida”. Totalt under hösten har vi haft 12 tisdagsträffar.

Stugkommittén med ledning av Bert Lindgren har arbetat oförtrutet för att hålla Hea i gott skick. Tankar på en utbyggnd av köket har klarnat efter årsmötet 2021 och vi har beviljats bygglov. Utbyggnaden kunde påbörjas under december och vi har sökt bidrag från Sparbankernas Stiftelse.Besked bör komma i februari 2022.

Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 anordnades inga arrangemang under våren:

Ingen visning av skolmuseet kunde göras.

Inga cafékvällar anordnades.

Valborgsmässoafton fick tyvärr inställas.

Ingen medlemsresa planerades.

Firandet av midsommarafton fick tyvärr ställas in.

Inga kurser erbjöds.

Vi producerade ett programblad under sommaren med beskrivning av Hemsjö Hembygdsförenings verksamhet i Augusti. Programbladet delades ut som reklamblad av posten till de flesta i det gamla Hemsjö sockens område i September-Oktober. I bladet fanns också höstens program. Inför varje arregemang annonserade vi i Alingsås Kuriren, på vår hemsida och på Facebook.

Hembygdsdagen blev den första aktivitet som vi kunde genomföra när pandemins spridning avtog. Flera lokala hantverkare ställde upp och erbjöd sina varor med Hemsjö-anknytning. Varor som fanns att köpa var bl. a. fårskinn, garn, eterneller, grönsaker, franska delikatesser, honung och bröd m.m. Alpackor fanns på plats och hästspanns-uppvisning genomfördes. I magasinet spelades det folkmusik.

Den 17 Oktober genomförde vi en historisk vandring i strålande höstväder längs Hultebackavägen med många deltagare.

Vandringen följdes upp med cafékvällen den 10 November då vi hade en föreläsning kring soldatlivet förr. Ärtsoppa, kaffe och våffla med sylt och grädde var den uppskattade plägnaden.

Tisdagen den 16 november var det ljusstöpning internt i Föreningen.

Den 28 November anordnades julmarknaden. Många lokala hantverkare deltog och sålde sina varor. Varor så som fårskinn, garn, stickat, virkat, vävda mattor, glaskonst, hemstöpta ljus, grönsaker, franska delikatesser, honung och bröd mm erbjöds. Nytt för i år var att tomten var på plats för att ta emot alla snälla barns önskelistor.

Vi har kunnat hyra ut hembygdsgården till privata fester och till olika föreningar under den största delen av året. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har skötts av Gunn Pennings.

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete och gåvor, vill styrelsen framföra sitt varma tack.

När detta skrives i början på Januari har Covid-19 pandemin tagit ny fart med Omicron varianten och vi får se vad framtiden har att visa. Vi i Styrelsen ser fram mot ett nytt verksamhetsår och hoppas att Covid-19 pandemin avtar så att vi återigen kan fortsätta med alla våra olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.

Hemsjö i Januari 2022 Styrelsen