Årsberättelse 2017

Hemsjö hembygdsförenings årsberättelse 2017

Styrelsen för Hemsjö hembygdsförening får härmed avge följande årsberättelse.

Årsmöte hölls söndagen den 12 mars 2017, med val av styrelse och funktionärer.

Till ord­förande valdes Stina Risne. Övriga styrelsemedlemmar har varit Ulf Bergqvist, Maja Dahl, Bert Lindgren, Ingrid Ohlson, Gunn Pennings, Eva Hultquist och Leif Essefjord. Ersättare har varit Bodil Hildenwall, Lars Samuelsson och Hans Kaersgaard

Revisorer: Ann-Christin Åsberg och Marianne Ohlson samt ersättare Monika Granat och Ulrika Larsson.

Stugkommitté: Bert Lindgren (sammankallande), Leif Johansson, Gunn Pennings, Sven Samuelsson, Ulf Samuelsson, Ingvar Schilberg, Alf Svensson, Roger Karlsson och Per Ekelund

Festkommitté: Eva Hedgren, Inger Andersson, Maja Dahl, Britt Johansson, Ritva Svensson, Bodil Hildenwall, Margareta Nord, Gunnel Ernst och Irene Kaersgaard

Valberedning: Gillis Karlsson, Ulf Samuelsson och Rune Hultquist.

Studieledare: Stina Risne

Till lotteriansvariga omväljs Marianne Ohlson och Gunn Pennings

Föreningen har aktivt arbetat med att ge ett mångsidigt och varierat utbud för olika åldrar i fråga om kulturarrangemang, kurser och andra aktiviteter, vilka är öppna för alla som vill vara med. Föreningen hade vid årsskiftet 454 medlemmar,

Året inleddes med en grötfest den 13 januari. Under sportlovsveckan besöktes Hea av skolledi­ga barn vid två tillfällen. Både på vår- och höstterminen hade Hea besök av skol­klas­ser, som fick fråga om och fick en glimt av hur livet på landet tedde sig när Hemsjö var en ren jordbruksbygd. Informationen från föreningen hade då delats upp i olika stationer för att på ett begripligt sätt visa vår kunskap och våra samlingar. Det har också hållits öppet hus för andra intresserade. Torpinventeringen pågår fortfarande.

Cafékvällar anordnades vid tre tillfällen under våren, och dessutom en vandring till Torska kvarn

Vid cafékvällen den 22 feb. berättade Alf och Marianne Ohlson om de första åren med Hemsjö hembygdsförening.

Tomas Gustavsson, som i nov. 2016 gav ut boken ”10 kr. vite mot osnygghet”, talade bl.a. om miljöer, affärer och personer i Alingsås med åhörarna på Hea vid vårens andra cafékväll den 15 mars.

På cafékvällen 29 mars visade Gillis Karlsson bilder från förstasidorna i GP under 1900-talet. Gillis kommenterade också det, som hade hänt och många log igenkännande, när man mindes händelserna.

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med vårsånger av Hemsjökören och vårtal, i år av den nya prästen i församlingen, Ann-Chatrine Kroon Sahlin. Som avslutning tändes valborgsmässoelden.

På Kristi Himmelsfärdsdagen 25/5 kl. 6.00 samlades några tappra medlemmar, i Ryd, för en vandring till en vacker plats för att fira gökotta.

Måndag den 29 maj var det dags för årets medlemsresa, arrangerad av Stig Lindberg och Ulf Bergqvist. Även denna gång for vi till västkusten. Första besöket var på Sveriges äldsta badort, Gustafsberg i Uddevallas utkant. Efter inf. om badorten Gustafsberg fick man förmiddagskaffe i en av de vackra byggnaderna. Färden gick sedan vidare till Lysekil, där medlemmarna besökte Havets Hus.

Lunch intogs därefter på restaurang Rosvik i Lysekil, och mätta och belåtna fortsatte man till Vikarvets museum, också det i Lysekil, och där fick man lära sig lite mer om Bohusläns historia. Det var intressant att se hur man hade levt i Bohuslän förr i tiden.

På Röe gård i Brastad serverades eftermiddagskaffe med delikatessen äggost och sedan fortsatte resan via Munkeröd, Stenungsund tillbaka till Hemsjö. Hembygdsföreningens medlemmar hade åter fått vara med på en välarrangerad resa i det vackra Bohuslän.

Midsommarafton genomfördes som vanligt med blomstersmyckning, bindning av kransar samt resning av maj­stången. Folk strömmade till och ett stort antal barn och vuxna deltog i dansen kring stången under ledning av Dan ”Banan” Karlsson. Alingsås folkdanslag hade uppvisning, och firandet avslutades med en andakt.

Höstens aktiviteter inleddes den 20 augusti med Hembygdsdag. Då hade man möjlighet att lära sig lite om hur man spinner, gör enekorgar och färgar garn. Det fanns en utställning med litteratur om Hemsjö, en annan om svampar. Man kunde också köpa fårskinn, grönsaker och annat med Hemsjöanknytning. För de yngre besökarna fanns ponnyridning och man fick även möjlighet att titta på lite ovanliga djur hos fam. Burchard, Heas grannar. God, hemlagad grönsakssoppa och äpplekaka med vaniljsås kunde man också få njuta av.

Under helgen 15-17 sept. hade man möjlighet att titta på Maja-Stina Jacobssons vackra tavlor, som hon ställde ut på Hea och samtidigt hade man möjlighet att fika.

Under hösten hade vi tre cafékvällar, och en torpvandring

Torpvandringen leddes av Leif Essefjord och Bert Lindgren och den gick bl. a. till Norlings torp, i skogen ovanför vattentornet.

Vid den första cafékvällen 4 oktober presenterade de, som hade arbetat med torpinventeringen och digitaliseringen av den, hur långt man hade kommit, och hur man skulle göra för att få inf. om de olika torpen digitalt. Stina Risne, Leif Essefjord, Bert Lindgren och Lasse Samuelsson har arbetat med detta.

Den andra kvällen, 25 oktober, berättade Eva Böhlin- Andreasson om rosor, ”Rosor i min trädgård”. Åhörarna fick lära sig både om rosors namn och skötsel av dem.

Vid höstens sista cafékväll, den 27/11 , visade Gösta Sandberg, (f.d. intendent på museet), bilder från Norsesund och berättade om de olika platserna som visades.

Studieverksamheten har fortsatt under hösten. I boningshuset har Stina Risne och David Fredriksson-Nygård, båda terminerna haft en ”slöjdklubb” med barn i åldrarna 7-12 år. Barnen har lärt sig att slöjda med olika mate­rial, trä, textil m.m. Ingrid Ohlson har under våren lett en kurs Lär känna din hembygd och två kurser om människor och gårdar i Hemsjö. På hösten hade Ingrid en fortsättningskurs Lär känna din hembygd och Lennart Nilsson hade en kurs som handlade om Hemsjös närmaste gränsbygder. Motionsdans och folkdans har som vanligt letts av Kerstin och Rudi Wüst, och i en studiecirkel i växtfärgning har man färgat garner med bl.a. björk, albark, koschenill och krapp. Den cirkeln har letts av Maja-Stina Jacobsson. Föreningen har under året sam­arbetat med Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och skolor och förskolor i Hemsjö.

Söndagen den 19 november var det julmarknad på Hea med ett antal lokala hantverkare som hade försäljning av sina alster.

Lördagen den 2 december var det julpyssel för alla åldrar bl.a. med ljusstöpning.

Hembygdsföreningens styrelse har haft 11 protokollförda möten, och det har varit 21 tisdags­träffar. Några av styrelsens medlemmar har under året deltagit i Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte, deltagit i kurser och i möten, som har anordnats för hembygdsföreningar och likn. i Alingsåsområdet..

Under året har hembygdsgården hyrts ut till privata fester och till olika föreningar. Köket i samlingslokalen har under hösten fått en uppfräschning, ny diskbänk, nya skåp och ny matta på golvet. Arbetet med daglig tillsyn och uthyrning har på ett utmärkt sätt skötts av Gunn Pennings

Till alla som på olika sätt bidragit med arbete, gåvor, lottköp och besök på Hea, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår med många olika aktiviteter och vi hoppas nu, på ännu fler besökare till vår fina hembygdsgård.