Timmerspelet

Timmerspelet har använts i Ömmeros vid Ömmerns strand i Lövhult.

Timmer flottades över Ömmern, spelades upp och rullades av på bilar som fraktade stockarna vidare. En del stockar tog om hand av”pålakörare” som fraktade pålarna vidare bl a till Göteborg där det behövdes pålar för att stabilisera marken före byggnation.

Tidigare fanns ett naturligt utlopp och en träränna som användes för transport av timmer från Ömmern till Torskabotten och vidare till ett nu nedlagt sågverk vid Torskabottens utlopp i Tollered.