Hembygdsgården

Hembygdsgården

Ladugården och bostadshuset på torpet Heden, allmänt kallat Hea, nyuppfördes 1935, då de gamla husen var fallfärdiga. Syskonen Matilda och Johannes på Hea kunde genomföra bygget tack vare ekonomisk hjälp från en till Amerika emigrerad broder . Bostadshuset uppfördes med de statligt subventionerade s.k. Per Albin-torpen som förebild. Dessa kom till stånd under 1930-talet, mestadels i Norrland. Då huset har bibehållits i ursprung­ligt skick, utgör det ett intressant exempel på detta lovvärda projekt. Hemsjö kommun blev ägare till Hea, då inga arvingar tog över efter syskonen.

Efter hembygdsföreningens grundande var olika ställen aktuella som centrum för föreningens arbete, bl a Ang­sjöns och Lida skolor och den gamla gården Ormås. Men 1974 träffade hembygdsför­eningen avtal med kom­munen om att hyra den centralt belägna Hea och köpte den 1998. Den gamla ladgårdsbygg­naden gjordes om till hembygdsgård och byggdes ut med ett väl fungerande kök och nu i höst med en rejäl förstuga. Genom åren har det erforderliga underhållet skett med ideella medlemsinsatser. Hem­bygdsgården används till för­eningens omfattande verksamhet, men är också en efterfrågad mötes- och fest­lokal för andra sammanslutning­ar och för privata till­ställningar.