Magasinet

Byggnaden är uppförd år 2018-2019 av bygdens duktiga hantverkare, med bidrag av lokala sponsorer.

Magasinet är därmed en gåva av alla som har varit aktiva och på något sätt medverkat, till hembygdsföreningen som firar sitt 50-års jubileum hösten 2019. Målet med byggnaden är att utveckla och bredda föreningens verksamheter.