Välkommen!

hea2Hemsjö Hembygdsförening grundades 1969 och har ca 400 medlemmar.  Du som ännu inte hör dit är varmt välkommen att bli medlem.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna att delta i föreningens aktiviteter som du kan läsa mer om under vårt program.

Hea, vår hembygdsgård ligger på Hemsjövägen 5. Vi har en samlingslokal, ett slöjdhus och en ladugård, läs mer under byggnader.

Vi hyr även ut våra lokaler till sammanträden, fester och bröllop. Läs mer om uthyrning.

En av föreningens uppgifter är att vårda bygdens traditioner. Därför firas varje år valborgsmässoafton med sång, brasa och vårtal, mid­sommarafton med smyckande av och dans kring majstången, julpyssel och grötfest samt hembygdsdag med utställning kring något tema.

På Hea finns samlingar av äldre föremål för både utom- och inomhusbruk. Dessutom finns där handlingar från gången tid, bl.a. kopior av kyrkböcker. Vården av byggnaderna, föremålen och handlingarna är en viktig del av föreningens arbete. Vidare erbjuder föreningen varje termin slöjdkurser för barn och studiecirklar som rör hembygden, dess historia, bebyggelse, utveckling, språkbruk och traditioner, liksom gammeldanskurser. En omfattande torpinventering och dokumentation har genomförts.

Några gånger om året har vi kafékvällar med växlande program. Som exempel kan nämnas Hemsjö under andra världskriget, fågelliv, maträtter, gamla leksaker, språkliga frågor, historieberättande, klädmode förr. Dessa sam­lingar ger oss trevlig gemenskap och tillfälle att lära känna varandra och vår bygd. Detsamma gäller tisdagarnas arbets­möten.

Några mer omfattande programpunkter förekommer varje år. Det kan vara uppträdande med musik, bildvis­ningar, föredrag om historia eller andra ämnen. Likaså anordnas regelbundet vandringar i trakten och utfärder. I verksamheten för barn erbjuds förskolebarn och låg- och mellanstadieelever varje år att besöka Hea. Glädjan­de nog har det visat sig att dessa besök uppskattas mycket.

Ju fler medlemmar en hembygdsförening har, med desto större tyngd kan den påverka för bygden angelägna frågor, t.ex. om förskolor, skolor, cykelbanor, fritid, exploatering. Du hälsas varmt välkommen i vår krets!